Bütünsel (holistik) sağlık insanın fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak denge ve uyum içinde olma hali olarak tanımlanıyor. 21. Yüzyıla girdiğimiz ilk yıllarda özellikle teknoloji alanında yaşanan büyük gelişim ve değişimin ışığında yeni milenyuma iletişim çağı, teknoloji çağı, inovasyon çağı, bilişim çağı gibi içinde teknoloji ve fütürizmi çağrıştıran sıfatların bolca yer aldığı yakıştırmalar yapıldı. Oysa milenyumun 20. yılında dünyayı kasıp kavuran bir virüs tüm bu sıfatları alaşağı etti ve insanlığa kuvvetli bir mesaj verdi: rotanı doğaya ve gezegenin geleceğine doğru çevirmezsen insanlık türünün geleceği tehdit altında.

İşte bu nedenle içinde bulunduğumuz dönemin ruhu sürdürülebilir bir dünyayı ve bunun bir parçası olarak bütünsel sağlığı işaret ediyor.

Bütünsel sağlığın temel adımı sağlıklı bir bedene sahip olmak. Bedenimize verdiğimiz değer ile gezegenimize verdiğimiz değer arasında büyük bir bağ var ve bu bağı doğru bir şekilde kurarak hem kendimize hem de gezegenimize sahip çıkabiliriz. Doğal şartlarda, katkı maddeleri ile kirletilmemiş, mevsiminde ve yerel üreticilerin emekleriyle yetiştirilmiş sağlıklı gıdalar tüketmek hem bedenimize hem de çevremize iyi gelecek.

Bedensel sağlığımızı korumanın ve iyileştirmenin bir diğer önemli adımı da fiziksel aktivitelerimizle bedenimizi aktif ve enerjik tutmak. Bedenimizin sağlıklı ve iyi halini korumanın ve iyileştirmenin yardımcılarından biri de yoga, meditasyon, nefes gibi kadim bedensel ritüeller. Günlük rutinimize dahil edeceğimiz fiziksel aktivitelerimiz hem bedensel hem de ruhsal sağlığımız arasında denge kurmakta önemli rol oynuyor.

Sosyal hayat, iş hayatı, aile hayatı, duygusal ilişkiler gibi hayatımızın önemli alanlarında kuracağımız denge ve tüm bu alanlarda iyi olma hali genel olarak bütünsel sağlığımızın da iyi olmasını etkiliyor. Plato’nun dediği gibi her bir parça iyi olmadan bütünün iyi olması beklenemez.

Kendimiz için özenle ördüğümüz bütünsel sağlık ağımızı toplumun diğer üyeleri ve yaşayan gezegenimizle de örtüştürmemiz gerektiğinin, tüm insanlara, canlılara ve gezegenimize saygılı olma yolunda farkında ve bilinçli olmamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Bu bilinci eyleme taşımak ise hepimizin elinde. Çevre dostu yaşamayı hayatımızın temel anlayışı yaparak, çevre dostu ürünler kullanarak; adil ticareti, yerel ve geleneksel üretimi destekleyerek; doğal kaynakların adil ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dikkat ederek, tasarruf bilinciyle tüketerek ve sürdürülebilirlik bilinciyle gündelik hayatlarımızda yapacağımız daha birçok ufak düzenlemeyle kendimiz ve gezegenimiz için büyük iyilik yapabiliriz. Bütünsel iyiliğe ulaşmamız için tüm parçaların iyiliğini gözetmeli, her birimizin bütünün parçaları olduğunu hatırlamalıyız. Unutmayalım ki bir virüs geldi ve tüm dünyayı değiştirdi.

Sarı Çanta yola çıkarken bütünsel sağlık ve iyilik anlayışı etrafında bilgi ve deneyim paylaşılacak bir platform olmayı hedefliyor. Bu platformda bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlık ve iyilikle ilgili görüşlere, bilgiye, tecrübeye yer verilir ve paylaşılır. İlham veren bireysel hikayeler takipçilerin düşünsel dünyasında güzel kapılar açmayı hedefler. Sarı Çanta’da yer alan tüm ürünler sürdürülebilirlik prensiplerine bağlı olarak üretilmiş, %100 doğal, katkısız ürünlerdir. Herkesin bütünsel sağlığına iyi geleceğine olan inancımızla gezegene, doğaya, tüm canlılara saygılı ve duyarlı tüm katılımcıları bize katılmaya bekliyoruz.